Tag giấy là một thẻ giấy, có độ cứng nhất định với kích thước nhỏ, trên đó chứa những thông tin về sản phẩm và cửa hàng, đồng thời có chức năng hướng dẫn sử dụng về sản phẩm dành cho khách hàng. Quy cách in tag giấy mà bạn cần biết là: Kích thước: nhỏ, thường được tùy chỉnh theo ý khách hàng.

Hiển thị tất cả 13 kết quả