Decal Cuộn Là Gì ?

Decal hay còn gọi là đề can hoặc Decan…

Decal Cuộn Bế Trắng được hiểu cơ bản đó là một loại nhãn có khả năng tự dính.

Decal Cuộn Bế Trắng có lớp keo đã có sẵn ở một mặt sau nó và được bảo vệ bởi một lớp giấy bên ngoài.

Decal được bế theo từng con tem nhãn có kích thước và hình dạng khác nhau

Nó được quấn thành cuộn bên trong chính giữa có một lõi giấy

Và chiều dài có nhiều số mét khác nhau :  50m, 100m, 150m tùy vào máy in mã vạch.