DECAL DẠNG CUỘN – BẾ TRẮNG

Kiến Thức về Decal Tem Nhãn Dán Trước Khi Quyết ĐỊnh Mua Hàng để có thể Đúng Nhu Cầu Sử Dụng .

DECAL TEM NHÃN DÁN LÀ GÌ ?

Nhãn tự dính, giấy tự dính là nhiều tên gọi của một sản phẩm: Decal là nhãn có tráng sẵn lớp keo tự dính (hoặc nói cách khác dính nhờ áp lực).

Không như các loại nhãn khác (nhãn có keo sẵn chỉ dính khi làm được ướt, nung nóng hay bôi keo thông thường), Decal là loại nhãn được tráng sẵn lớp keo và có lớp giấy đế bảo vệ, sau khi lột lớp đế, nhãn được đè nhẹ dính vào bề mặt sản phẩm.

Hiển thị tất cả 20 kết quả