Decal Cuộn Là Gì ?

Decal hay còn gọi là đề can hoặc Decan…

Decal Cuộn Bế Trắng được hiểu cơ bản đó là một loại nhãn có khả năng tự dính.

Decal Cuộn Bế Trắng có lớp keo đã có sẵn ở một mặt sau nó và được bảo vệ bởi một lớp giấy bên ngoài.

Decal được bế theo từng con tem nhãn có kích thước và hình dạng khác nhau

Nó được quấn thành cuộn bên trong chính giữa có một lõi giấy

Và chiều dài có nhiều số mét khác nhau :  50m, 100m, 150m tùy vào máy in mã vạch.

Hiển thị 1–24 của 26 kết quả

 • -25%

  Nhãn Dán 100mm x 150mm x 1 Tem x 150 Met/Cuộn Bế Trắng

  Unit: Cuộn

  Quy Cách Tem : 100mm*150mm ( 100mm là chiều ngang x 150mm là chiều cao )

  Khổ Giấy :104mm

  Biên Trái : 2mm

  Biên Phải : 2mm

  Biên Giữa : 0mm

  Các tem cách nhau bởi đường răng cưa

  Nhãn dán Decal Cuộn Bế Trắng 100mm x 150mm x 1 Tem x 150Met

  Được bế sẵn kích thước, người dùng chỉ cần in thông tin lên trên bề mặt

  Và tháo lớp decal ra dán lên sản phẩm.

  150.000 
  Thêm vào giỏ hàng
 • -25%

  Nhãn Dán 100mm x 150mm x 1 Tem x 50 Met/Cuộn Bế Trắng

  Unit: Cuộn

  Quy Cách Tem : 100mm là chiều ngang x 70mm là chiều cao

  Khổ Giấy :104mm

  Biên Trái : 2mm

  Biên Phải : 2mm

  Biên Giữa : 0mm

  Các tem cách nhau bởi đường răng cưa

  Nhãn dán Decal Cuộn Bế Trắng 100mm x 150mm x 1 Tem x 50Met

  Được bế sẵn kích thước, người dùng chỉ cần in thông tin lên trên bề mặt

  Và tháo lớp decal ra dán lên sản phẩm.

  150.000 
  Thêm vào giỏ hàng
 • -25%

  Nhãn Dán 100mm x 50mm x 1 Tem x 50 Met/Cuộn Bế Trắng

  Unit: Cuộn

  Quy Cách Tem : 100mm*50mm ( 100mm là chiều ngang x 50mm là chiều cao )

  Khổ Giấy :104mm

  Biên Trái : 2mm

  Biên Phải : 2mm

  Biên Giữa : 0mm

  Các tem cách nhau bởi đường răng cưa

  Nhãn dán Decal Cuộn Bế Trắng 100mm x 50mm x 1 Tem x 50Met

  Được bế sẵn kích thước, người dùng chỉ cần in thông tin lên trên bề mặt

  Và tháo lớp decal ra dán lên sản phẩm.

  150.000 
  Thêm vào giỏ hàng
 • -25%

  Nhãn Dán 100mm x 70mm x 1 Tem x 100 Met/Cuộn Bế Trắng

  Unit: Cuộn

  Quy Cách Tem : 100mm*70mm ( 100mm là chiều ngang x 70mm là chiều cao )

  Khổ Giấy :104mm

  Biên Trái : 2mm

  Biên Phải : 2mm

  Biên Giữa : 0mm

  Các tem cách nhau bởi đường răng cưa

  Nhãn dán Decal Cuộn Bế Trắng 100mm x 70mm x 1 Tem x 100Met

  Được bế sẵn kích thước, người dùng chỉ cần in thông tin lên trên bề mặt

  Và tháo lớp decal ra dán lên sản phẩm.

  150.000 
  Thêm vào giỏ hàng
 • Nhãn Dán 15mm x 40mm x 4 Tem x 150 Met/Cuộn Bế Trắng

  Unit: Cuộn

  Quy Cách Nhãn Dán : 15mm là chiều ngang x 40mm là chiều cao

  Khổ Giấy :64mm

  Biên Trái : 2mm

  Biên Phải : 2mm

  Biên Giữa : 0mm

  Các tem cách nhau bởi đường răng cưa

  Nhãn dán Decal Cuộn Bế Trắng 15mm x 40mm x 4 Tem x 150Met

  Được bế sẵn kích thước, người dùng chỉ cần in thông tin lên trên bề mặt

  Và tháo lớp decal ra dán lên sản phẩm.

  150.000 
  Thêm vào giỏ hàng
 • -25%

  Nhãn Dán 20mm x 10mm x 5 Tem x 100 Met/Cuộn Bế Trắng

  Unit: Cuộn

  Quy Cách Tem : 20mm là chiều ngang x 10mm là chiều cao

  Khổ Giấy :104mm

  Biên Trái : 2mm

  Biên Phải : 2mm

  Biên Giữa : 0mm

  Các tem cách nhau bởi đường răng cưa

  Nhãn Dán Decal Cuộn Bế Trắng 20mm x 10mm x 5 Tem x 100Met

  Được bế sẵn kích thước, người dùng chỉ cần in thông tin lên trên bề mặt

  Và tháo lớp decal ra dán lên sản phẩm.

  150.000 
  Thêm vào giỏ hàng
 • -25%

  Nhãn Dán 20mm x 20mm x 5 Tem x 100 Met/Cuộn Bế Trắng

  Unit: Cuộn

  Quy Cách Tem : 20mm là chiều ngang x 20mm là chiều cao

  Khổ Giấy :104mm

  Biên Trái : 2mm

  Biên Phải : 2mm

  Biên Giữa : 0mm

  Các tem cách nhau bởi đường răng cưa

  Nhãn Dán Decal Cuộn Bế Trắng 20mm x 20mm x 5 Tem x 100Met

  Được bế sẵn kích thước, người dùng chỉ cần in thông tin lên trên bề mặt

  Và tháo lớp decal ra dán lên sản phẩm.

  150.000 
  Thêm vào giỏ hàng
 • -25%

  Nhãn Dán 29mm x 90mm x 1 Tem x 50 Met/Cuộn Bế Trắng

  Unit: Cuộn

  Quy Cách Tem : 29mm là chiều ngang x 90mm là chiều cao

  Khổ Giấy : 33mm

  Biên Trái : 2mm

  Biên Phải : 2mm

  Biên Giữa : 0mm

  Các tem cách nhau bởi đường răng cưa

  Nhãn Dán Decal Cuộn Bế Trắng 29mm x 90mm x 1 Tem x 50Met

  Được bế sẵn kích thước, người dùng chỉ cần in thông tin lên trên bề

  Và tháo lớp decal ra dán lên sản phẩm.

  150.000 
  Thêm vào giỏ hàng
 • -25%

  Nhãn Dán 30mm x 80mm x 3 Tem x 150 Met/Cuộn Bế Trắng

  Unit: Cuộn

  Quy Cách Tem : 30mm là chiều ngang x 80mm là chiều cao

  Khổ Giấy :96mm

  Biên Trái : 2mm

  Biên Phải : 2mm

  Biên Giữa : 2mm

  Các tem cách nhau bởi đường răng cưa

  Nhãn Dán Decal Cuộn Bế Trắng – 30mm x 80mm x 3 Tem x 150 Met.

  Được bế sẵn kích thước, người dùng chỉ cần in thông tin lên trên bề mặt

  Và tháo lớp decal ra dán lên sản phẩm.

  150.000 
  Thêm vào giỏ hàng
 • -25%

  Nhãn Dán 33.3mm x 23.3mm x 3 Tem x 100 Met/Cuộn Bế Trắng

  Unit: Cuộn

  Quy Cách Tem : 33.3mm là chiều ngang x 23.3mm là chiều cao

  Khổ Giấy : 104mm

  Biên Trái : 2mm

  Biên Phải : 2mm

  Biên Giữa : 0mm

  Các tem cách nhau bởi đường răng cưa

  Nhãn Dán Decal Cuộn Bế Trắng 33.3mm x 23.3mm x 100Met

  Được bế sẵn kích thước, người dùng chỉ cần in thông tin lên trên bề

  Và tháo lớp decal ra dán lên sản phẩm.

  150.000 
  Thêm vào giỏ hàng
 • -25%

  Nhãn Dán 35mm x 22mm x 3 Tem x 100 Met/Cuộn Bế Trắng

  Unit: Cuộn

  Quy Cách Tem : 35mm là chiều ngang x 22mm là chiều cao

  Khổ Giấy : 109mm

  Biên Trái : 2mm

  Biên Phải : 2mm

  Biên Giữa : 0mm

  Các tem cách nhau bởi đường răng cưa

  Cuộn Bế Trắng 35mm x 22mm x 3 Tem x 100Met

  Được bế sẵn kích thước, người dùng chỉ cần in thông tin lên trên bề mặt

  Và tháo lớp decal ra dán lên sản phẩm.

   

  150.000 
  Thêm vào giỏ hàng
 • -25%

  Nhãn Dán 35mm x 25mm x 3 Tem x 100 Met/Cuộn Bế Trắng

  Unit: Cuộn

  Quy Cách Tem : 35mm là chiều ngang x 25mm là chiều cao

  Khổ Giấy :109mm

  Biên Trái : 2mm

  Biên Phải : 2mm

  Biên Giữa : 0mm

  Các tem cách nhau bởi đường răng cưa

  Nhãn Dán Decal Cuộn Bế Trắng 35mm x 25mm x 3 Tem x 100 Met.

  Được bế sẵn kích thước, người dùng chỉ cần in thông tin lên trên bề mặt

  Và tháo lớp decal ra dán lên sản phẩm.

  150.000 
  Thêm vào giỏ hàng
 • -25%

  Nhãn Dán 35mm x 55mm x 2 Tem x 100 Met/Cuộn Bế Trắng

  Unit: Cuộn

  Quy Cách Tem : 35mm là chiều ngang x 55mm là chiều cao

  Khổ Giấy :74mm

  Biên Trái : 2mm

  Biên Phải : 2mm

  Biên Giữa : 0mm

  Các tem cách nhau bởi đường răng cưa

  Nhãn Dán Decal Cuộn Bế Trắng – 35mm x 55mm x 2 Tem x 100 Met.

  Được bế sẵn kích thước, người dùng chỉ cần in thông tin lên trên bề mặt

  Và tháo lớp decal ra dán lên sản phẩm.

  150.000 
  Thêm vào giỏ hàng
 • Nhãn Dán 45mm x 20mm x 100Met x 2 Tem/Hàng

  Unit: Cuộn

  Quy Cách Tem : 45mm là chiều ngang x 20mm là chiều cao

  Khổ Giấy :94mm

  Biên Trái : 2mm

  Biên Phải : 2mm

  Biên Giữa : 0mm

  Các tem cách nhau bởi đường răng cưa

  Nhãn Dán Decal Cuộn Bế Trắng 45mm x 20mm x 100Met

  Được bế sẵn kích thước, người dùng chỉ cần in thông tin lên trên bề mặt

  Và tháo lớp decal ra dán lên sản phẩm.

  150.000 
  Thêm vào giỏ hàng
 • -25%

  Nhãn Dán 47mm x 22mm x 2 Tem x 100 Met/Cuộn Bế Trắng

  Unit: Cuộn

  Quy Cách Nhãn Dán : 47mm là chiều ngang x 22mm là chiều cao

  Khổ Giấy :98mm

  Biên Trái : 2mm

  Biên Phải : 2mm

  Biên Giữa : 0mm

  Các tem cách nhau bởi đường răng cưa

  Nhãn dán Decal Cuộn Bế Trắng 47mm x 22mm x 2 Tem x 100Met

  Được bế sẵn kích thước, người dùng chỉ cần in thông tin lên trên bề mặt

  Và tháo lớp decal ra dán lên sản phẩm.

  150.000 
  Thêm vào giỏ hàng
 • -25%

  Nhãn Dán 50mm x 125mm x 2 Tem x 100 Met/Cuộn Bế Trắng

  Unit: Cuộn

  Quy Cách Tem : 50mm là chiều ngang x 125mm là chiều cao

  Khổ Giấy :104mm

  Biên Trái : 2mm

  Biên Phải : 2mm

  Biên Giữa : 0mm

  Các tem cách nhau bởi đường răng cưa

  Nhãn dán Decal Cuộn Bế Trắng 50mm x 125mm x 2 Tem x 100Met

  Được bế sẵn kích thước, người dùng chỉ cần in thông tin lên trên bề mặt

  Và tháo lớp decal ra dán lên sản phẩm.

   

  150.000 
  Thêm vào giỏ hàng
 • -25%

  Nhãn Dán 50mm x 40mm x 2 Tem x 50 Met/Cuộn Bế Trắng

  Unit: Cuộn

  Quy Cách Tem : 50mm là chiều ngang x 40mm là chiều cao

  Khổ Giấy : 104mm

  Biên Trái : 2mm

  Biên Phải : 2mm

  Biên Giữa : 0mm

  Các tem cách nhau bởi đường răng cưa

  Cuộn Bế Trắng 50mm x 40mm x 2 Tem x 50Met

  Được bế sẵn kích thước, người dùng chỉ cần in thông tin lên trên bề mặt

  Và tháo lớp decal ra dán lên sản phẩm.

   

  150.000 
  Thêm vào giỏ hàng
 • -25%

  Nhãn Dán 50mm x 50mm x 2 Tem x 150 Met/Cuộn Bế Trắng

  Unit: Cuộn

  Quy Cách Tem : 50mm là chiều ngang x 50mm là chiều cao

  Khổ Giấy : 104mm

  Biên Trái : 2mm

  Biên Phải : 2mm

  Biên Giữa : 0mm

  Các tem cách nhau bởi đường răng cưa

   Nhãn Dán  Decal Cuộn Bế Trắng 50mm x 50mm x 2 Tem x 150Met

  Được bế sẵn kích thước, người dùng chỉ cần in thông tin lên trên bề mặt

  Và tháo lớp decal ra dán lên sản phẩm.

  150.000 
  Thêm vào giỏ hàng
 • -25%

  Nhãn Dán 50mm x 70mm x 2 Tem x 100 Met/Cuộn Bế Trắng

  Unit: Cuộn

  Quy Cách Tem : 50mm là chiều ngang x 70mm là chiều cao

  Khổ Giấy :104mm

  Biên Trái : 2mm

  Biên Phải : 2mm

  Biên Giữa : 0mm

  Các tem cách nhau bởi đường răng cưa

  Nhãn Dán Decal Cuộn Bế Trắng 50mm x 70mm x 2 Tem x 100Met

  Được bế sẵn kích thước, người dùng chỉ cần in thông tin lên trên bề mặt

  Và tháo lớp decal ra dán lên sản phẩm.

  150.000 
  Thêm vào giỏ hàng
 • -25%

  Nhãn Dán 62mm x 125mm x 1 Tem x 100 Met/Cuộn Bế Trắng

  Unit: Cuộn

  Quy Cách Tem : 62mm*125mm ( 62mm là chiều ngang x 125mm là chiều cao )

  Khổ Giấy :66mm

  Biên Trái : 2mm

  Biên Phải : 2mm

  Biên Giữa : 0mm

  Các tem cách nhau bởi đường răng cưa

  Nhãn dán Decal Cuộn Bế Trắng 62mm x 125mm x 1 Tem x 100Met

  Được bế sẵn kích thước, người dùng chỉ cần in thông tin lên trên bề mặt

  Và tháo lớp decal ra dán lên sản phẩm.

  150.000 
  Thêm vào giỏ hàng
 • -25%

  Nhãn Dán 70mm x 40mm x 1 Tem x 100 Met/Cuộn Bế Trắng

  Unit: Cuộn

  Quy Cách Tem : 70mm*40mm ( 70mm là chiều ngang x 40mm là chiều cao )

  Khổ Giấy :74mm

  Biên Trái : 2mm

  Biên Phải : 2mm

  Biên Giữa : 0mm

  Các tem cách nhau bởi đường răng cưa

  Nhãn dán Decal Cuộn Bế Trắng 70mm x 40mm x 1 Tem x 100Met

  Được bế sẵn kích thước, người dùng chỉ cần in thông tin lên trên bề mặt

  Và tháo lớp decal ra dán lên sản phẩm.

   

  150.000 
  Thêm vào giỏ hàng
 • -25%

  Nhãn Dán Xương Cá 25mm x 35mm x 4 Tem x 50 Met/Cuộn

  Unit: Cuộn

  Quy Cách Tem : 25mm là chiều ngang x 35mm là chiều cao

  Khổ Giấy :104mm

  Biên Trái : 2mm

  Biên Phải : 2mm

  Biên Giữa : 0mm

  Các tem cách nhau bởi đường răng cưa

  Đặc biệt : Có đường cắt sẵn chống xé

  Được bế sẵn kích thước, người dùng chỉ cần in thông tin lên trên bề mặt

  Và tháo lớp decal ra dán lên sản phẩm.

  150.000 
  Thêm vào giỏ hàng
 • Tem Nữ Trang MZ 42mm x 10mm ( Đuôi Dài 30mm ) 50m/Cuộn

  Unit: Cuộn

  Tem Nữ Trang MZ 42mm x 10mm

  Kích thước

  42mm là chiều dài con tem chưa được gấp

  10mm là chiều cao con tem

  Đuôi 30mm

  Cuộn 35m hoặc 50m

  Có 2300 Tem/1 cuộn hoặc 3300 Tem/1 cuộn

  Tem Nữ Trang MZ 42mm x 10mm Có khả năng kháng nhiệt lên đến 132 độ C

  400.000 
  Thêm vào giỏ hàng
 • Tem Nữ Trang MZ 42mm x 12mm ( Đuôi bế dài 30mm) x 35-50Met

  Unit: Cuộn

  Tem Nữ Trang MZ 42mm x 12mm

  Kích thước

  42mm là chiều dài con tem chưa được gấp

  12mm là chiều cao con tem

  Đuôi 30mm

  Cuộn 35m hoặc 50m

  Có 2300 Tem/1 cuộn hoặc 3300 Tem/1 cuộn

  Tem Nữ Trang MZ 42mm x 10mm Có khả năng kháng nhiệt lên đến 132 độ C

  450.000 
  Thêm vào giỏ hàng