Hiển thị tất cả 2 kết quả

  • Bì thư A4 Ép Kim

    Bao Thư A5 Ép Kim:

    Bao thư A5 ép kim có thể bỏ các giấy tờ khi cần đưa đến cho người khác, được ép kim nhìn rất tinh tế và sang trọng, rất lịch sự khi đưa đến tay khách.

  • Bì thư A5 Ép Kim

    Bao Thư A5 Ép Kim:

    Bao thư A5 ép kim có thể bỏ các giấy tờ khi cần đưa đến cho người khác, được ép kim nhìn rất tinh tế và sang trọng, rất lịch sự khi đưa đến tay khách.